fb

OM OSS

HvEM ER VI?

Tønsberg og omland drosjeeierforening ble stiftet 18.11.1920 og ble senere til Viken Taxi som nå er navnet. Aksjene eies i hovedsak av eierne. De øvrige aksjonærene i selskapet består av personer og selskaper tilknyttet transportnæringen.

Viken Taxi Gruppen er i hovedsak et drifts- og serviceselskap for taxinæringen med egen sentral i sentrum av Tønsberg. Vi står i tillegg for all trafikkformidling for (sentralene) Viken/Horten, Tjøme, Nøtterøy, Stokke, Malvik, Kongsberg og Øvre Romerike

I tillegg til hovedadministrasjon driver vi egen busstransport i samarbeid med Taxibussen Tønsberg som forvalter betydelige samarbeidsavtaler med Vestfold fylkeskommune, Tønsberg kommune, sykehuset i Vestfold og andre større kontraktspartnere. Vi er også en betydelig aktør innenfor skoletransport i Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg og Øvre Romerike.

Samtlige av drosjene som er tilknyttet vårt samarbeid er utstyrt med topp moderne kommunikasjonsutstyr. Bilene er «overvåket» kontinuerlig av satellitter, også kalt GPS (Global Positioning System), slik at du som kunde er sikret at den bilen som er nærmest din bopel kommer når du bestiller turen din.

Alle våre drosjer er også utstyrt med CenCom metere. Alle takster styres sentralt fra sentralen. Det er ikke mulig for verken sjåfør eller andre til å forandre de takstene som til enhver tid gjelder for den enkelte sentral, uten godkjenning fra sentralen hos oss.

SALG OG MARKED

Viken Taxi er et selvstendig, profesjonelt og nyskapende selskap med en viktig posisjon regionalt, basert på kundens behov og vår kompetanse i markedet.

Viken Taxi skal være en nyskapende og profesjonell bedrift som tar kunden på alvor og som samtidig fremmer kundeservicen til det beste for våre kunder. Hos oss vil alle ha nødvendig opplæring for å kunne nå målsetningene til bedriften.

Vi har fokus og jobber aktivt med arbeidsmiljøet, både i egen regi og gjennom andre gode samarbeidspartnere. Vi skal foreta oss valg som fremmer miljøet, i det daglige og i de strategiske beslutningene vi foretar oss med tanke på valg av busser og nyere kjøretøy som tilfredsstiller kravene til utslipp.

Vi skal alltid ha mål på oss for å yte den beste transportkvaliteten.
Vi skal sørge for og fremme HMS arbeidet internt og for våre eiere/sjåfører.
Vi skal øke ansattes kompetanse og engasjement.
Vi skal bidra til å heve yrkesstatusen og gjøre våre ansatte stolte av arbeidsplassen vår.

TRADISJON OG INVASJON

Drosjeyrket, slik vi kjenner det i dag, har eksistert i nesten hundre år med selvstendige drosjeeiere tilknyttet sin drosjesentral.

Det personlige engasjement og den sosiale samvit- tighet har vært sentrale elementer
i utøvelsen av en næring i stadig utvikling. Service, kvalitet på bil og utstyr, lokalkunnskap, profesjonell fremtreden og trivelig omgangsform i møtet med publikum og kolleger er tradisjonelle verdier som står sterkt i næringen.
Det har vært både et ansvar og et privilegium å være drosjeeier.

Drosjene har klart å improvisere når det har vært nødvendig og har vært raske til å ta i bruk ny teknologi. Prak- tiske løsninger på konkrete problemer har vært næringens styrke i møtet med skiftende regimer.

Viken Taxi er av den oppfatning at den enkelte drosjeeiers engasjement og fagkunnskap er et unikt konkur- ransefortrinn dersom dette kan kobles med et dynamisk og innovativt bedriftsmiljø. For oss er det derfor av avgjørende betydning å ha med oss drosjenæringens tradisjonelle verdier inn i fremtiden.

viken taxi as

Måkeveien 2a
3112 Tønsberg

VEIBESKRIVELSE

RING OSS

Kontakt oss gjerne på telefon.
Vi ser frem til å høre fra deg.

+47 33 30 11 11

Facebook

Følg oss gjerne på Facebook for litt innsikt i vår hverdag.

fb.com/vikentaxias

MENY

Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

PRODUKTKATEGORIER

NYHETSBREV

Motta aktuelt fra Farnese